Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lonk.coaching verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• School-en toetsgegevens indien van toepassing
• Onderzoeksgegevens indien van toepassing


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Lonk.coaching verwerkt gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw kind. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Lonk.coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Een goed overzicht te hebben van de schoolprestaties van uw kind, om zodoende zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten voor wat betreft de begeleiding van uw kind.
• Om zoveel mogelijk relevante informatie tot onze beschikking te hebben om de begeleiding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.


Hoe lang we gegevens bewaren
Lonk.coaching bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo verplicht de Belastingdienst ons uw factuurgegevens 7 jaar te bewaren.
Overige persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, tenzij wettelijk anders wordt bepaald. Daarna worden deze gegevens geanonimiseerd en enkel gebruikt voor statistische doeleinden door Lonk.coaching.


Delen met anderen
Lonk.coaching deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Lonk.coaching maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar inf0@lonkcoaching.nl. Lonk.coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Lonk.coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lonkcoaching.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Lonk.coaching, kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer:
Koekoekstraat 8
Postcode en plaats:
3514 CW Utrecht
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 71429336
Telefoonnummer: 0652013810
E-mailadres: info@lonkcoaching.nl