Als leren niet vanzelf gaat

Vaak hoor je van de leerkracht: ‘ Het lijkt er wel in te zitten, maar komt er niet uit.’ En dan?

Het onderwijs is meestal gericht op de gemiddelde leerling, terwijl er in mijn ogen geen gemiddelde leerling bestaat. Veel kinderen leren net anders dan hoe op school de leerstof wordt aangeboden. Die kinderen weten dit meestal van zichzelf, alleen zijn ze zich er nog niet bewust van. Ze zijn nog onbewust bekwaam. Ze hebben zelf eigen leerstrategieën ontwikkeld en maken hier gebruik van. 

Als ouder wil je je kind graag helpen. Je ziet namelijk ook dat het er echt wel in zit.

Mijn doel is om samen met de kinderen te onderzoeken op welke manier zij leren en aan te sluiten bij die manier. Ik maak de kinderen bewust van hoe ze leren, hoe ze denken en wat hun talenten zijn. 

De kinderen worden bewust bekwaam. Je ziet de kinderen weer stralen en in hun kracht staan. Samen leggen we dan de brug naar de klas en kijken we hoe daar ook zo goed mogelijk gebruik te maken van de eigen manier van leren.

Coaching

Het eerste gesprek is met ouder en kind samen. Dit om de hulpvraag duidelijk te krijgen, kort te bespreken wat mijn werkwijze is en om kennis te maken.

Na de kennismaking bespreken wij met elkaar hoeveel sessies wij denken nodig te hebben.  Gemiddeld gaat het om  4 tot 8 sessies. 

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van o.a de Kernvisie methode.
www.kernvisiemethode.nl

02

We used it before the hipsters did.

film

03

Infinite battery life, no loading time, no data fees.

paper

04

Wouldn't it be awesome if this stuff grew on trees?

fruit

gras groeit niet harder door eraan te trekken

Stuur
bericht
telefoonnummer
Email
Naam

email: info@lonkcoaching.nl
telefoon: 06 52013810

algemene voorwaarden 

Privacy verklaring

Thank you!

Je bericht is verstuurd
Ik stuur u snel een reactie

Neem contact met me op