Als leren niet vanzelf gaat

Gaat jouw kind met buikpijn naar school?  Zie je het worstelen met het leren?  Gaat spelling niet zo goed?  Of wil het automatiseren maar niet lukken?  Lijken de uitslagen van de Cito niet te passen bij de verwachtingen? Ging je kind altijd met plezier naar school, maar wordt dat steeds minder?
Of
Wil het plannen en organiseren niet lukken? Blijven de cijfers tegenvallen, terwijl jouw kind wel goed geleerd heeft voor een toets? Wordt jouw kind steeds onzekerder over eigen kunnen?

Samen met jouw kind ga ik onderzoeken naar wat wel goed gaat. Waar liggen de sterke kanten? Wat is de leerstijl van jouw kind? Door aan te sluiten bij die leerstijl gaat uw kind ervaren dat het leren wel lukt. Daardoor wordt het weer zekerder van zichzelf en het leren  weer leuk. Je ziet de kinderen weer stralen en in hun kracht staan.

Tijdens de begeleiding leg ik steeds de brug naar de klas/school.  Hierdoor kan het geleerde zelfstandig toegepast worden en ervaart jouw kind weer grip op het eigen leren.

Coaching

Het eerste gesprek is met ouder en kind samen. Dit om de hulpvraag duidelijk te krijgen, kort te bespreken wat mijn werkwijze is en om kennis te maken.

Ieder traject is maatwerk en is geschikt voor zowel basis- als middelbare scholieren.

Na de kennismaking bespreken wij met elkaar hoeveel sessies wij denken nodig te hebben.  Gemiddeld gaat het om  4 tot 10 sessies, die 1 keer in de twee of drie weken plaatsvinden.
 


02

We used it before the hipsters did.

film

03

Infinite battery life, no loading time, no data fees.

paper

04

Wouldn't it be awesome if this stuff grew on trees?

fruit

gras groeit niet harder door eraan te trekken

Stuur
bericht
telefoonnummer
Email
Naam

email: info@lonkcoaching.nl
telefoon: 06 52013810

algemene voorwaarden 

Privacy verklaring

Thank you!

Je bericht is verstuurd
Ik stuur u snel een reactie

Neem contact met me op